Đánh giá từ người mua

hồ h.
hồ h.

Đã mua tại Lazada

Giao hang không ₫úng slide và màu, tôi ₫ã trả lại shop. Mong shop lần sau không nên như vậy, XXL mà lại giao L shop tự ghi vào áo bằng bút lông là XXL... Vãi!!!!
13-11