Thông tin sản phẩm

  • Gắn trực tiếp trên võng xếp
  • Hoạt động êm ái
  • Tại trọng 40kg

Quay về trang chi tiết